Logo

Наши услуги

Вршиме офталмолошките прегледи и даваме мислењата за интервенциите за ласерска корекција на диоптрија, старосна диоптрија и вградување на интраокуларни леќи без обврска да се направи интервенцијата во нашата клиника.

Превентивни прегледи на ретината се вршат поради рано откривање на дијабетични оштетувања или дегенеративни болести на макулата, поради рано откривање на покачениот очен притисок и превенција за развој на глауком. Исто така, вршиме и консултативни прегледи по веќе обавени оперативни зафати.